Gedragscode

Gedragsregels bijlesdocenten

 • De bijlesdocent is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie ten opzichte van leerlingen.
 • De bijlesdocent maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie.
 • De bijlesdocent spreekt leerlingen (en ouders) aan op ongewenst gedrag.
 • De bijlesdocent behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig.
 • De bijlesdocent zoekt geen privé contact met leerlingen.
 • De bijlesdocent raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van de leerling.
 • Online contact van de bijlesdocent met leerlingen en ouders is school-gerelateerd, zakelijk en in correct Nederlands.
 • De bijlesdocent veroorlooft zich geen intimiteiten met een leerling in geschrift, afbeelding, gebaar of aanraking.
 • De bijlesdocent maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen.
 • De bijlesdocent gaat geen liefdesrelatie met een leerling aan.
 • De bijlesdocent geeft duidelijk zijn/haar professionele grens aan als een leerling aandringt op intimiteit.
 • De bijlesdocent zorgt heel bewust voor een positieve uitstraling waarbij complimenten, stimulans en beloning kernwoorden zijn van je aanpak
 • De bijlesdocent hanteert beleefdheidsvormen naar de kinderen toe en behandelt ze met respect ten aanzien van hun eigenheid en ontwikkeling.
 • De bijlesdocent hanteert een net en zorgvuldig taalgebruik naar kinderen toe.
 • Als bijlesdocent zorg je actief voor een sfeer van rust en veiligheid. Brutaliteit, agressiviteit en ongedisciplineerdheid bij kinderen bestrijd je actief, zorgvuldig en professioneel.
 • De kleding van de bijlesdocent moet zodanig zijn, dat er geen aanstoot aan genomen kan worden. Leerlingen dragen geen petjes of mutsjes. Hoofddoekjes zijn toegestaan (vanuit geloofsovertuiging en als haarversiering een brede haarband of een klein hoofddoekje). Voorhoofd en gezicht moeten zichtbaar zijn.

Gedragsregels leerlingen

Wij verwachten van de leerling een positieve en actieve houding.  De leerling gaat op een respectvolle manier met de bijlesdocent om. Antisociaal gedrag wordt niet getolereerd.

Concreet zien wij het volgende gedrag als onaanvaardbaar of als antisociaal:

 • Pesten
 • Bedreiging
 • Lichamelijk en/of verbaal geweld
 • Agressie
 • Discriminatie
 • Ongewenste intimiteiten
 • Stelen
 • Vernieling
 • Schelden en vloeken
 • Arrogant en/of respectloos gedrag
 • Aanhoudend storend gedrag tijdens het werk

Verder gelden de volgende regels:

 • Mobiele telefoons zijn buiten het zicht van de bijlesdocent en de studenten. Tijdens huiswerkbegeleiding en bijles wordt de mobiele telefoon niet gebruikt.
 • Computers (laptop, IPad oid) mogen uitsluitend worden gebruikt voor schoolactiviteiten en in overleg met de bijlesdocent.
 • Tijdens de bijles mag er een tussendoortje gegeten worden en wat gedronken. muv energiedranken of alcohol
 • In overleg met de bijlesdocent kan er een pauze genomen worden. Dit gaat echter van de bijlestijd af.

Consequenties

Wanneer een student een gedragsregel overtreedt, corrigeert de bijlesdocent hem/haar. Er wordt dan verwacht dat de student stopt met datgene wat hij/zij doet. Wanneer een student een gedragsregel overtreedt, geldt de volgende procedure:

 1. De student wordt gewaarschuwd.
 2. De student krijgt een laatste waarschuwing.
 3. De bijlesdocent beëindigd de bijles. Schoolpool neemt contact op met de ouders/verzorgers.